Joseph Hansen

Artiklar och böcker av den amerikanske trotskisten Joe Hansen.

Nya bevis för Stalins rädsla för trotskismen. Artikel från 1948 om ett försök från GPU att ge en falsk bild av Trotskijs "testamente".

Stalins system för falska anklagelser. Artikel från 1950 om det stalinistiska systemet med skenrättegångar, främst Moskvarättegångarna men också liknande rättegångar i Östeuropa efter Andra världskriget.

Stalinism eller trotskism i den kubanska revolutionen, av Joseph Hansen. Ett svar på stalinisten Blas Rocas artikel som följde upp det angrepp på trotskismen som Castro gjorde i ett tal 1966.

Trotskismen och den kubanska revolutionen: ett svar till Hoy. 1962 angrep stalinisten Blas Roca trotskismen. Indirekt var det även en kritik mot vissa aspekter av den kubanska revolutionen. Joseph Hansen besvarar här kritiken.

Omvälvningen i Kina – En analys av de stridande krafterna, av Joseph Hansen och George Novack. Artikeln (från januari 1967) handlar om den kinesiska kulturrevolutionen och är en polemik mot de uppfattningar som förts fram av Monthly Review-redaktörerna Leo Huberman och Paul M Sweezy.

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Che Guevaras sju misstag. Kritisk analys (från 1969) av Ches misslyckade gerillaäventyr i Bolivia.

Inledning till "Mitt liv". Hansens inledning, från 1969, till Trotskijs självbiografi. Beskriver livet i Coyoacan i Mexiko under Trotskijs sista år. Hansen arbetade då i Trotskijs sekretariat. 

Fidel Castro och händelserna i Tjeckoslovakien (1968). Artikel som kritiserar Castros inställning till Sovjets invasion av Tjeckoslovakien -68.

Meningsutbyte om Deutschers Trotskij-biografi, mellan Joseph Hansen och George Breitman.

Tvångsevakueringen av Kambodjas städer. Artikel från mitten av maj 1975, dvs kort efter utrymningen skedde. I motsats till många andra vänsterskribenter förstod Hansen vad det handlade om.

Mexikansk målare erkänner mordförsök på Trotskij. Den berömde målaren David Alfaro Siqueiros ledde våren 1940 ett misslyckat mordförsök på Trotskij. I en intervju 1972 avslöjade han en del detaljer kring detta.

Kommunistledare avslöjar mordförsök på Trotskij. I sina memoarer avslöjade den mexikanske kommunistledaren Valentín Campa detaljer om hur ett beslut att försöka mörda Trotskij genomdrevs i mexikanska kommunistpartiet.