Karl Korsch

Texter av Karl Korsch

Marxism och filosofi. Skrift från 1923.

Den marxska dialektiken. Artikel från mars 1923.

Om materialistisk dialektik. Artikel (från 1924) om marxistisk filosofi.

Den materialistiska historieuppfattningens ståndpunkt.