Chris Harman

Texter av den brittiske marxisten Chris Harman

Mandels Senkapitalismen. Kritisk recension av E. Mandels arbete "Senkapitalismen".

Profeten och proletariatet. Artikel från 1994 som analyserar islamismen och diskuterar socialisters hållningssätt till den.

Ernest Mandels motsägelser. Artikel från 1969 som kritiserar E Mandels artikel "Statskapitalismens motsägelser". Harman var medlem i brittiska International Socialists (numera Socialist Workers Party).