Antonio Gramsci

Texter av och om den italienske marxisten Antonio Gramsci

Inledning till studiet av filosofin och den historiska materialismen.

Några problem för studiet av praktikens filosofi.

Formandet av de intellektuella

Skolans och kulturens organisation.

Till sökandet efter en uppfostringsprincip.

Den moderne Fursten.

Konsten och kampen för en ny civilisation. Artikel från 1935.

Antonio Gramsci – en politisk biografi, av Quintin Hoare.

Alla vill ha sin egen Gramsci, av Monica Quirico. Om Gramscis roll och betydelse i den italienska vänstern.

Motsägelser hos Antonio Gramsci, av Perry Anderson. Artikel ur New Left Review 1976 (i nyutgåva 2017) där Anderson fr a diskuterar Gramscis hegemonibegrepp, och de motsägelser Anderson ser i Gramscis texter. Som bilaga finns en redogörelse från en medfånge (Athos LIsa) för de diskussioner Gramsci hade i fängelset där han satt under sina sista år.

Underkategorier