Terry Eagleton

Texter av Terry Eagleton

Walter Benjamin och historien. Benjamin (1892-1940) var en tysk marxistisk filosof, litteraturvetare och konstkritiker som bl a försökte införliva judisk teologi och romantisk kultur i den historiska materialismen.

Marxism och litteratur. Om marxistisk litteraturkritik.