Terry Eagleton

Texter av och om Terry Eagleton

Kvickhet, kristendom och kritik, av Ola Sigurdson. En introduktion till den marxistiske brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton.

Walter Benjamin och historien. Benjamin (1892-1940) var en tysk marxistisk filosof, litteraturvetare och konstkritiker som bl a försökte införliva judisk teologi och romantisk kultur i den historiska materialismen.

Marxism och litteratur. Om marxistisk litteraturkritik.

Marxismen och våldet. Utdrag ur boken Varför Marx hade rätt (Tankekraft, 2011).