Fraina

Texter av den amerikanske kommunisten Louis C Fraina

Den proletära revolutionen i Ryssland av N Lenin och Leo Trotskij. En klassisk dokumentsamling från 1918.