Karl Kautsky

Texter av och om Karl Kautsky

Socialismens grundläror - Bearbetning efter Erfurterprogrammet. Från 1892. En mycket viktig skrift som spelade en stor roll för dåtidens arbetarrörelse, inte bara i Tyskland utan i hela Europa, inklusive Ryssland.

Socialdemokrati och socialism. Kritik av Bernsteins attack på marxismen. E Bernsteins attack mot marxismens grunder i boken Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter utsätts för skarp kritik. Kautskys försvar av marxismen hade stor betydelse.

Den sociala revolutionen. Klassisk skrift från 1902 (sv. uppl. 1906).

Slaverna och revolutionen. Artikel från 1902, där Kautsky argumenterar att utvecklingen gjort att slaverna (och fr a ryssarna) kan göra revolution före de västeuropeiska arbetarna.

I vilken mån är Kommunistiska Manifestet föråldrat? Förord till polska och tyska utgåvan av Kommunistiska Manifestet, 1903 resp 1906.

Revolutionära frågor. Artikel från 1904 där Kautsky diskuterar revolutionär strategi, fr a den politiska masstrejken, som svar på en kritik av hans bok Den sociala revolutionen

Gamla revolutioner och en ny. Artikel från 1905 där Kautsky jämför den då pågående första ryska revolutionen och de tidigare engelska och franska revolutionerna, och de skillnader som fanns mellan dem.

Etik och materialistisk historieuppfattning (1905). Före 1:a världskriget, när Kautsky skrev denna bok, hade han mycket stor prestige även bland revolutionärer som Lenin. Men 1923 tillade han ett förord som gick till häftig attack mot bolsjevikerna.

Den franska revolutionens sansculotter. Artikel också från 1905 där Kaustky diskuterar om sanculotternas (trasproletariatets) roll under den franska revolutionen 1789.

Den ryska revolutionens drivkrafter och dess framtidsutsikter. Artikel från 1906 apropå den då pågående ryska revolutionen. Artikeln prisades på sin tid både av Lenin och Trotskij. Se nedan.

Kristendom och socialism, av Karl Kautsky och Per Meurling. En klassisk marxistisk skrift från 1908 om kristendomen, uppdaterad av Per Meurling. 

Vägen till makt. Boken författad 1909.

Demokrati eller diktatur. Detta är den kända skrift (från 1919) där Kautsky polemiserar mot Lenins och bolsjevikernas politik efter maktövertagandet 1917.

Karl Marx’s ekonomiska läror. Populärt framställda och belysta av Karl Kautsky. En klassisk skrift som översatts till mängder av språk.

Klassmotsättningarna i den franska revolutionens tidsålder. En klassisk marxistisk analys av 1789 års franska revolution.

Om Kautskys artikel "Den ryska revolutionens drivkrafter och dess framtidsutsikter". I dessa kommentarer till Kautskys artikel från 1906 är både Trotskij och Lenin förtjusta i artikeln, trots att de vid denna tid definierade den kommande revolutionens karaktär på olika sätt.

Lenin och Kautsky – en bibliografi. Fram till 1;a världskriget ansåg Lenin att Kautsky var en stor marxist. Men därefter gick de skilda vägar. Bibliografin sammanställd av Martin Fahlgren.

Karl Kautsky, Vägen till makt och den tyska socialdemokratin 1909: Bakgrund och polemik, av Georg Fuelberth. 

Kautsky mot Lenin, av Christer Lund. Diskuterar den tyske marxisten Kautskys kritik mot Lenin och bolsjevikerna efter Oktoberrevolutionen.

Kautsky och Lenin, av Lars T Lih. Ur Lihs bok, "Lenin Rediscovered", kapitel 1, de avsnitt där Lih visar hur mycket Kautskys teorier betydde för Lenins organisationsuppfattning.

Rötterna till 1917: Kautsky, staten och revolutionen i Tsarryssland, av Eric Blanc. Om bl a Kautskys inflytande på Lenin och andra bolsjeviker.