Daniel Guérin

Texter av Daniel Guérin

Fascism och storfinans. Artikeln, publicerad 1938, är ett utdrag ur en klassisk bok om fascismen.

Fascism och socialism. Artikeln från 1945 skrevs egentligen som förord till nyutgåva av författarens klassiska arbete om fascismen och dess knytning till storfinansen.

Fascism och storfinans. En klassisk, mycket läsvärd, analys av fascismen, nu i svensk översättning.

Anarkismen. Från lära till handling. En ganska kortfattad, men ändå vederhäftig redogörelse för anarkismen och dess historia som blivit något av ett standardverk om anarkismen.

Trotskij om Andra världskriget. Detta är ett intressant förord till en samling med Trotskij-texter som gav upphov till en omfattande debatt.