Che Guevara

Texter av och om Che Guevara

Minnen från det revolutionära kriget på Kuba. Den aktuella filmen "Che – argentinaren" handlar om gerillakriget på Kuba under slutet av 1950-talet. "Minnen..." är Ches egen redogörelse för gerillakampen.

Planeringsdebatten på Cuba. Guevara har skrivit två artiklar i denna sammanställning.

Socialismen och människan på Kuba. Ett brev där Che Guevara lägger fram sin syn på hur man bör bygga socialismen på Kuba.

Guerillakrig: Taktik och strategi. I denna skrift, från 1960, sammanfattar Che sin syn på guerillakrigets grunder. Den skulle komma inspirera mängder av revolutionärer i Latinamerika under de kommande åren.

Guerillakrig: en metod. Artikel från 1963.

Avskedsbrev till Fidel. Ches berömda avskedsbrev, skrivet i mars 1965.

Dagbok från Bolivia. Med förord av Castro.

Vietnam får inte lämnas ensamt! Ches budskap till Tricontinental-konferensen i april 1967.

Om Che Guevara. Två artiklar om Che Guevara ur veckotidningen Offensiv.

Che Guevara – en revolutionär humanist, av Michael Löwy. En bok om Ches politiska tänkande.

Che Guevaras sju misstag, av Joseph Hansen. Kritisk analys (från 1969) av Ches misslyckade gerillaäventyr i Bolivia.