Horowitz, David

Texter av David Horowitz

Samexistens och revolution. Sovjetunionen och västvärlden under Stalinepoken.

Från Jalta till Vietnam. En kritisk granskning av USA:s utrikespolitik. Denna "klassiker" handlar om USA:s roll i det "kalla kriget" och som "världspolis". Den spelade stor roll för särskilt den svenska vietnamrörelsen under slutet av 1960-talet.