Arthur Koestler

Texter av och om den ungerskfödde brittiske författaren Arthur Koestler

Den osynliga skriften. (Utdrag). Arthur Koestler skriver i sin självbiografi om sin brytning med stalinismen och boken Natt klockan tolv på dagen.

Spanskt testamente del 1. Koestler var kommunistisk krigskorrespondent i Spanien. Denna del handlar om perioden fram till början av februari 1937.

 ”Natt klockan tolv på dagen". En marxistisk tillbakablick, av Paul M Siegel. Ur International Socialist Review.

I sju magra år vaktade Jakob Labans får …, av Mats Parner. Om författaren Arthur Koestler, den kommunistiska rörelsen, samt nazismens maktövertagande i Tyskland och det spanska inbördeskriget.

Arthur Koestler och Moskvaprocesserna, av Mats Parner. Koestlers roman Natt klockan tolv på dagen var ett försök att klargöra mekanismerna bakom Moskvarättegångarna där ett stort antal bolsjeviker anklagades och dömdes.