David Fernbach

Texter av marxisten David Fernbach

Marx och politiken – Teori och praktik. Bok från 1978.

Klasserna och staten. Med utgångspunkt från Marx' analys i "Klasstriderna i Frankrike" försöker författaren visa hur Marx' analysmetod är uppbyggd, dvs vilka begrepp och teorier som är centrala i Marx' analys.