Maxim Gorkij

Texter av Maxim Gorkij

Obekväma tankar om Oktoberrevolutionen. Artiklar skrivna under tiden maj 1917 - juli 1918. Gorkij stödde revolutionen, men var kritisk mot mycket som skedde i dess namn.

Vladimir Iljitj Lenin. Artikel ur Den Kommunisiska Internationalen nr 1 1920.

Nikolaj Lenin – mannen, människan. Denna artikel skrev Gorkij 1924, kort efter Lenins död. Detta är originalversionen. I senare upplagor ombearbetades den för att passa in i den i rådande stalinistiska världsbilden.