Marc Ferro

Texter av den franske historikern Marc Ferro

Ryska revolutionen 1917. En närmast "klassisk", kortfattad historisk redogörelse för den ryska revolutionen.

”Jag ville bli historiker, ända från början”. Intervju med en färgstark och märklig historiker, av Francois Bonnet och Antoine Perraud.