Enver Hoxha

Texter av Enver Hoxha

Enver Hoxha om Moskvamötet 1960. Den albanske ledarens version av det viktiga mötet mellan 81 kommunist- och arbetarpartier 1960 i Moskva, då motsättningarna mellan Sovjet och Kina/Albanen bröt ut på allvar.

Enver Hoxhas rapport till Albanska Arbetarpartiets 7 kongress, 1976.

Kritik av Mao Tsetungs tänkande. Under 1970-talet ökade spänningarna mellan Kina och Albanien och Enver Hoxha utvecklade en omfattande kritik av Mao.

Teorin om ”tre världar” — En kontrarevolutionär chauvinistisk teori. Under 1970-talets andra hälft skedde en brytning mellan Kina och Albanien och den albanske partiledaren gick till häftigt angrepp mot maoismen.