William Hinton

Texter av William Hinton

Om jordbrukspolitiken i Kina. Meningsutbyte med Hugh Deane om jordbrukspolitiken under Mao och reformerna efter Maos död. 

Massakern på Himmelska fridens torg: juni 1989. Den amerikanske maoisten Hinton var i Peking under dessa omskakande händelser.

Den kinesiska revolutionen: Var den nödvändig? Hade den framgång? Pågår den fortfarande?. En gammal maoist om utvecklingen i Kina efter Maos död.