Zbigniew Marcin Kowalewski

Texter av den polske socialisten Zbigniew Marcin Kowalewski

Kamrat Mauser har ordet:Trotskisternas allians med de nationalistiska revolutionärerna på Kuba. Den kubanska trotskismen hade sin storhetsperiod på 1930-talet, men Kowalewski menar att dess idéer utövade inflytande på revolutionära strömningar på Kuba ända fram till revolutionens seger.

Folkens vår når Europa. Artikel om händelserna i Ukraina, som jämförs med den s.k. arabiska våren.

Erövringen av Ukraina och den ryska imperialismens historia. Författaren menar att den ryska imperialism har sina rötter i Tsarryssland och att rester av den fanns även i Sovjet, särskilt under Stalinepoken. Den har nu blommat ut för fullt igen.

För ett självständigt Sovjet-Ukraina. Om Ukraina under ryska revolutionen 1917-23.