Volodymyr Isjtjenko

Texter av den ukrainske marxisten Volodymyr Isjtjenko

Sprickorna i Ukraina. Intervju från juni 2014 med marxisten och sociologen Volodymyr Isjtjenko, som bor i Kiev. Tar upp viktiga frågor angående bakgrunden till och händelserna under de senaste månadernas utveckling i Ukraina.

"Rysslands krig mot Ukraina har redan förändrat världen". Intervju om vilka konsekvenser Rysslands anfallskrig mot Ukraina 2022 har lett till, och hur framtiden kan arta sig.

Rysslands krig mot Ukraina: Imperialistisk ideologi eller klassintressen? Den ryske statsvetaren Ilja Matvejev och den ukrainske sociologen Volodymyr Isjtjenko diskuterar krigets orsaker och konsekvenser. Artikeln har publicerats i Internationalen.

30 års postsovjetiska klasskonflikter ligger bakom Rysslands krig. Isjtjenko analyserar bakgrunden till Rysslands krig mot Ukraina. Han ser krigets rötter i "det ekonomiska och politiska tomrum som öppnades av det sovjetiska sammanbrottet 1991".

"Varför Rysslands politiska kapitalister började kriget". Intervju där Isjtjenko diskuterar orsakerna till Rysslands krig mot Ukraina, och hur det kan vara början till slutet för Putins regim.

Ukrainska röster? I denna artikel ur New Left Review undersöker Isjtjenko vad "avkolonisera Ukraina" innebär under nyliberalismen, och en politik av nationellt erkännande utan nationalekonomisk omfördelning.