André Gorz

Texter av och om den franske radikala filosofen André Gorz

Arbetarrörelsen i överflödets samhälle. Vilken politik kan/bör den nya socialistiska vänstern föra. Gorz förespråkade radikala s k strukturreformer, som skulle omvandla den kapitalistiska samhällsstrukturen i grunden.

Den svåra socialismen. Denna bok är en antologi bestående av artiklar och föreläsningar som skrivits/hållits vid olika tidpunkter och i olika sammanhang.

Ekologin och friheten. I denna bok utvecklar Gorz sina idéer om ekologin som en viktig faktor i kapitalismens kris. När han skrev den (1977) var ekologins politiska aspekter ofta förbisedda.

Ekonomisk diktatur och kapitalackumulering (1974).

André Gorz’ icke-reformistiska reformer visar hur vi kan förändra världen idag, av Mark och Paul Engler. Om André Gorz, känd för sina idéer om att använda strukturreformer som en strategi för att avskaffa kapitalismen.