Louis Fischer

Texter av och om den amerikanska socialisten Louis Fischer

Lenin. Denna läsvärda Lenin-biografi (från 1964) är den mest utförliga som finns på svenska.

Vi trodde på kommunismen. Ett antal f d kommunistiska författare (bl a Fischer) redogör för sina erfarenheter av och brytning med stalinismen.

En man med inflytande. Fallet Louis Fischer, av Paul Preston. Fischer var en mycket viktig journalist under spanska inbördeskriget. Och han hade kontakter både i den kommunistiska rörelsen och bland ledande politiker i Spanien.