Harold Isaacs

Texter av och om Harold Isaacs

Jag bryter med de kinesiska stalinisterna. 1934 bröt Isaacs med det kinesiska kommunistpartiet pga djupgående meningsskiljaktigheter om den förda politiken.

Ett försvarstal för den kinesiska stalinismen. Recension av E. Snows bok "Striden om Asien".

Den kinesiska revolutionens tragedi. Denna klassiska bok (från 1938) handlar om den kinesiska revolutionen under åren 1926-27, de bakslag som den råkade ut för och vad de berodde på.

Den kinesiska revolutionens tragedi. Utdrag (kapitel 3) ur 3:e (reviderade) upplagan av Isaacs "klassiska" historik över den kinesiska revolutionen under 1920-talet.

Misslyckad medling i Kina, av Harold R Isaacs och George C Marshall. Om de misslyckade medlingsförsöken att omedelbart efter 2:a världskriget komma fram till en fredlig uppgörelse mellan kommunisterna och nationalisterna i Kina.

Olika utgåvor av Den kinesiska revolutionens tragedi, av Paul Collin. Harold Isaacs klassiska arbete om den kinesiska revolutionen från c:a 1925 och tio år framåt kom ut i flera (reviderade) upplagor med viktiga förändringar.

Förord till nyutgåvan av Den kinesiska revolutionens tragedi, av Arnold R Isaacs. 2010 kom Isaacs klassiker från 1938 ut i nyutgåva. Detta är sonens nya förord till boken.

Den kinesiska revolutionens tragedi av Harold Isaacs, av Peter Taaffe. Recension av nyutgåvan av denna klassiker.