Marta Harnecker

Texter av och om den chilenska marxisten Marta Harnecker

Kyrkan och den sandinistiska revolutionen, av M Harnecker och Luis Carrión Cruz. Harnecker intervjuar kristen medlem i Sandinistfronten (FSLN), vid den aktuella tidpunkten vice inrikesminister.

Att återuppbygga vänstern. Utdrag (med kritiska kommentarer) ur en bok där den välkända latinamerikanska marxisten utvecklar en strategi för vänstern, speciellt i Latinamerika.

Idéer för kampen (utdrag). Om partidemokrati, demokratisk centralism, minoriteters rättigheter och andra besläktade frågor. Har t ex relevans för de strider och debatter som förts i V under de senaste åren (2015-2017).

Fidel, idag och för alltid. Den kända chilenska marxisten som själv haft nära relationer till Castros Kuba.

Om Marta Harnecker, av Alex Fuentes. Marta H tillhör sedan 1960-talet de mest inflytelserika författarna i Latinamerika. Hon har skrivit mängder med böcker och artiklar om marxistisk teori, Kuba, Venezuela m m.

Boken En värld att bygga, av Daniel Heldund. En kortfattad presentation av den latinamerikanske marxisten Marta Harneckers senaste bok (2015).