Pierre Frank

Texter av den franske trotskisten Pierre Frank

Fjärde Internationalen, ett bidrag till den trotskistiska rörelsens historia.

Paris. Från studentuppror till en proletär socialistisk revolution. Om "majrevolten" i Frankrike 1968.

Kronstadt 1921. P Franks inledning till en samling texter av Lenin ochTrotskij angående revolten i flottbasen Kronstadt 1921.

Den proletära internationalismens nödvändighet och objektiva rötter.

Teorin om den permanenta revolutionen.

Recension av Jean Ellensteins Stalinfenomenets historia. En kritisk recension av Ellensteins bok. Ellenstein var historiker tillhörande franska KP.

Recension av Deutschers ”Den avväpnade profeten”. Recension av 2:a delen av Deutschers Trotskij-biografi.