P Fryer

Texter av Peter Fryer

Ungersk tragedi.

Lenin som filosof - Till försvar för den dialektiska materialismen. Denna lovordade artikel är en polemik mot den socialistiska historikern E P Thompson, som hade attackerat den dialektiska materialismen, särskilt i Lenins tappning.