Eric Hobsbawm

Texter av och om den brittiske marxistiske historikern E Hobsbawm

På kurs mot revolutionen – Ryssland. Om utvecklingen i Ryssland från mitten av 1800-talet till utbrottet av 1:a världskriget, som skapade den samhälleliga krutdurk som exploderade 1917.

Kan vi skriva ryska revolutionens historia? Om den ryska revolutionen (ur hans bok "Om historia"). Artikeln är hans Isaac Deutscher-föreläsning från 1996.

Lenin och ”arbetararistokratin”. Hobsbawm analyserar bakgrunden till begreppet "arbetararistokrati" och hur Lenin använde det. Artikel från 1970, ur Monthly Review.

Ut ur den Stora Mörka Valfisken. Om den mycket prisade och debatterade (även från vänsterhåll) boken People´s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924 av Orlando Figes.

Världsrevolutionen. Om Oktoberrevolutionen och dess betydelse för 1900-talets historia.

”Realsocialismen”. Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa från Oktoberrevolutionens seger till sammanbrottet.

Kina under Mao. Om utvecklingen i Kina från kommunisternas maktövertagande fram till Maos död.

Kommunistiska Manifestet - En introduktion. Denna introduktion skrevs till 2012 års brittiska utgåva av Kommunistiska Manifestet.

Marx och historien. Om tillämpningen av den historiska materialismen på historien.

Vad har historikerna fått från Karl Marx?. Om Marx syn på historien (den historiska materialismen) med mera å ena sidan, och vulgärmarxistiska förvrängningnar av dessa idéer och uppfattningar å den andra.

Socialismens död. Kring 1990 bröt Sovjetunionen och Östblocket samman och man började återupprätta kapitalismen. Även Kina valde den kapitalistiska vägen. Hobsbawm tar en närmare titt på detta.

Arbetarrörelsen och storstaden. Med inledning om författaren/historikern Hobsbawm.

1900-talets självbiografi, av Göran Therborn. Om Hobsbawms "Ytterligheternas tidsålder" som avslutar ett stort verk om 1800- och 1900-talets historia (övriga: Revolutionernas tidsålder, Imperiets tidsålder, Banditer). 

Kan vi skriva ryska revolutionens historia?, av Kevin Murphy. Murphys Isaac Deutscher-föreläsning från 2006 där han går i svaromål på Hobsbawm föreläsning från 10 år tidigare (se ovan).