Ellen Meiksins Wood

Texter av och om den amerikansk/kanadensiska marxistiska historikern Ellen Meiksins Wood

Eurokommunismen och populismen. Meiksins Wood diskuterar vänsterpopulismens stora inflytande på den s k eurokommunismen.

Den europeiska vänsterpopulismen – exemplet Podemos. I denna artikelsamling har Meiksins Wood med artikeln "Den nya 'sanna' socialIsmen".

Övergivandet av klassbegreppet. En ny ”sann” socialism. En uppgörelse med "postmarxism" och vänsterpopulism (särskilt i Ernesto Laclaus tappning) som fungerat som inspirationskälla för spanska Podemos, grekiska Syriza m fl vänsterrörelser.

Kapitalismen och människans frigörelse. Artikel ur New Left Review januari/februari 1988. Artikeln är en föreläsning som Wood höll 1987 ("Isaac Deutscher Memorial Lecture").

Kapitalismens ursprung - Ett längre perspektiv. Utdrag ur bok där Meiksins Wood analyserar övergången från feodalism till kapitalism och kommer fram till att man delvis måste revidera gamla uppfattningar om hur detta skedde.

Marxismen förlorar en passionerad förkämpe, av Alex Callinicos. Minnesruna över E M Wood, som med engagemang och stort kunnande försvarade marxismen mot nymodigheter såsom Ernesto Laclaus "postmarxism".

Demokrati eller kapitalism? En introduktion till Ellen Meiksins Woods tänkande, av Carl Wilén. Meiksins Wood har gjort viktiga studier av t ex kapitalismens uppkomst och förkapitalistiska samhällen, men har även kraftfullt försvarat marxismen mot såväl anti-marxistiska strömningar som vänsterpopulism.