Felix Morrow

Texter av den amerikanska trotskisten Felix Morrow

Spanien 1931-1937.

Religionen – dess samhälleliga rötter och roll. Föredrag från 1932.

Anarkismen i Spanien. En kritisk recension av Rockers bok "Den spanska tragedin".

Om spanska inbördeskriget 1938-39. Artikelsamling. Morrow var något av en specialist på Spanien.