M Liebman

Texter av Marcel Liebman

Lenins leninism. En av de bästa Lenin-biografier som skrivits.

Demokratisk centralism – den demokratiska aspekten. Artikel om hur 1905 års ryska revolution påverkade Lenins partiuppfattning och syn på revolutionen och arbetarklassen. 

Bucharinism, revolution och samhällsutveckling. Recension av Stephen Cohens bok Bucharin och den ryska revolutionen.

1914: den stora splittringen. I augusti 2014 är det 100 år sedan Första världskriget bröt ut. Denna artikel från 1964 tar upp bakgrunden till den splittring av arbetarrörelsen som det ledde till.