Alec Nove

Texter av och om den brittiske nationalekonomen Alec Nove

Teori för en möjlig socialism. Nove (som har Sovjet som specialitet) kritiserar den traditionella marxistiska synen på socialistisk ekonomi och förespråkar "marknadssocialism".

Marknader och socialism. Noves svar på Ernest Mandels kritiska artikel om boken "Teori för en möjlig socialism" (se nedan).

Nytt ljus över Leo Trotskijs ekonomiska idéer.

Var Stalin verkligen nödvändig?

Samtal med Alec Nove om socialismens ekonomiska praktik. När den brittiske ekononomen 1983 publicerat sin bok om s k marknadssocialism utbröt en omfattande debatt. Detta samtal kretsar kring den frågan.

Sovjets ekonomiska utveckling (i utdrag). Utdraget handlar om åren 1926-1935, då man beslöt att kollektivisera jordbruket och genomdrev det med mycket brutala metoder.

En möjlig socialism, av Thorleif Herrström. Om Alec Noves bok Teori för en möjlig socialism som argumenterar för s k marknadssocialism.

Till försvar för den socialistiska planeringen, av Ernest Mandel. Kritisk artikel om Noves "Teori för en möjlig socialism".

Myten om marknadssocialismen. Replik på Alec Noves svar på Mandels kritik mot Noves bok "Teori för en möjlig socialism".

En genomförbar socialism?, av Roland Lew. En kritisk kommentar till Alec Noves syn på "marknadssocialism" (som framförs i boken "Teori för en möjlig socialism").

Marknadssocialism eller marknadens socialisering?, av Diane Elson. Inlägg i den debagtt om marknadssocialism som den brittiske ekonomen Alec Nove startade med boken Teori för en möjlig socialism.