Ernesto Laclau

Texter av och om den argentiske "postmarxisten" Ernesto Laclau

Den socialistiska strategin: vadan och varthän?, av Eernesto Laclau och Chantal Mouffe. Laclau är den moderna vänsterpopulismens främste teoretiker, som bl a inspirerat spanska Podemos. Här redogör han själv och hans medarbetare för sina idéer.

Debatt om den kapitalistiska staten. I denna debatt deltar Nicos Poulantzas (tillhör den s k Althusser-skolan), Ralph Miliband (marxistisk statsvetare) och Ernesto Laclau (en av den moderna vänsterpopulismens pionjärer).

Ernesto Laclau, Podemos inspirationskälla, av Razmig Keucheyan och Renaud Lambert.

Autonomiseringen av ideologi och politik, av Ellen Meiksins Wood. Kritik av teoretikern Ernesto Laclaus s k "postmarxism", som fungerat som viktig inspirationskälla främst för spanska Podemos, men även andra moderna vänsterrörelser, såsom grekiska Syriza.