George Orwell

Texter av och om George Orwell

Hyllning till Katalonien, (utdrag). Om majhändelserna i Barcelona 1937.

Pacifismen och kriget. Författaren Orwell, som var en mycket engagerad motståndare till fascismen, skrev 1942 en mycket kritisk artikel om pacifismen, som han menade spelade fascisterna i händerna under det pågående kriget.

Vem var George Orwell?, av Nina Källberg. Om den berömde författaren som bl a skrev om spanska inbördeskriget, och romanerna "1984" och "Djurfarmen".