Moshé Machover

Texter av den israeliske marxisten Moshé Machover

Om Palestinafrågan och Israel.Två artiklar av denne revolutionäre socialist som var en av grundarna av den socialistiska organisationen Matzpen (i Israel).

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. 1 artikel av Machover och en intervju med honom (från 1983).