Ralph Miliband

Texter av den brittiska marxisten Ralph Miliband

Bettelheim och erfarenheterna från Sovjet. Om Bettelheims syn på övergångssamhällena.

Statsmakten i det kapitalistiska samhället. En bok om statens natur och roll i moderna kapitalistiska samhällen.

Marx och politiken. Försöker reda ut vad som utmärker en marxistisk politik. 

Staten och revolutionen. Författaren utgår från Lenins "Stalin och revolutionen" och ställer kritiska frågor om sovjetstatens relationer till massorna, partiets ställning m m.

Debatt om den kapitalistiska staten. I denna debatt deltar Nicos Poulantzas (tillhör den s k Althusser-skolan), Ralph Miliband (marxistisk statsvetare) och Ernesto Laclau (en av den moderna vänsterpopulismens pionjärer).