Lih, Lars T

Texter av och om Lars T Lih

Lenin, bolsjevikpartiet – ödet för en formulering: Från ”Demokratisk centralism” till ”Demokratisk centralism. Artikel som diskuterar begreppet "demokratrisk centralism" och hur det betraktades av Lenin och inom bolsjevikpartiet.

Kautsky och Lenin. Ur Lihs bok, "Lenin Rediscovered", kapitel 1, de avsnitt där Lih visar hur mycket Kautskys teorier betydde för Lenins organisationsuppfattning.

Lenin och vi: Till det förgångna, tillbaka till framtiden, av Paul Le Blanc Artikel från 2011 om den leninistiska partiuppfattningen och dess tillämplighet idag. Diskuterar främst Lars Lihs bok om Lenins partibegrepp, se ovan.