Medvedev, Zjores

Texter av den ryske marxisten Zjores Medvedev

Vetenskap i Sovjet. Framstående genetiker och biokemist tecknar naturvetenskapernas historia, som både är rik på stora framgångar och svåra bakslag, oftast ett resultat av missriktad politisk styrning (Lysenkoismen).

Stalin och Lysenko. Lysenko spelade länge en skadlig roll i den sovjetiska biologin och genetiken. Hur kunde det komma sig att en sådan charlatan fick ett sådant stort inflytande? Förf. var själv biolog och agronom.

Vad händer i Sovjetunionen? — intervju med Zjores Medvedev (1990), av Robin Blackburn. När denna intervju gjordes hade Sovjet inträtt i en djup kris, som skulle leda till dess upplösning (formellt i december 1991).