Paul Le Blanc

Texter av den amerikanske marxisten Paul Le Blanc

Lenin och det revolutionära partiet. Denna bok tillhör det absolut bästa som skrivits om Lenin och hans partiuppfattning.

Lenin, Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet. Kring 1905 kritiserade Rosa Luxemburg Lenins syn på partiet. I denna artikel studerar Le Blanc närmare kritiken och dess relevans.

Luxemburg och Lenin i varandras ögon.

Lenin och vi: Till det förgångna, tillbaka till framtiden. Artikel från 2011 om den leninistiska partiuppfattningen och dess tillämplighet idag. Diskuterar främst Lars Lihs bok om Lenins partibegrepp, "Lenin Rediscovered".

Ofullbordad leninism. Debatt och polemik om Lenin och leninismens betydelse idag. Författaren menar att Lenin, när man väl frigjort honom från alla förvrängningar och missuppfattningar, fortfarande har mycket att ge.

Lenins socialism: beteckning och verklighet. Le Blanc hävdar att socialism för Lenin var ett samhälle som ägde och demokratiskt kontrollerade ekonomin, som skulle möta alla medborgares behov.

Lenin bakom förvanskningarna. Recension av Tariq Alis omtalade bok Dilemmas of Lenin, om Lenins liv. En översättning av ett kapitel ur boken har publicerats på marxistarkivet.

Marxism och organisation. Föredrag från 2011 om den marxistiska organisationsuppfattningen.

Valnederlaget i Nicaragua. I februari 1990 led sandinisterna i Nicaragua valnederlag mot den USA-stödda borgerliga oppositionen. Artikeln utreder orsakerna och försöker dra lärdomar av detta bakslag.

Nicaragua och revolutionär marxism. Replik till Lloyd D’Aguilars artikel "Nicaragua — blandekonomins förrädiska fallgrop".

Trotskij lever! Recension av Robert Services Trotskij-biografi.

Trotskijs revolutionära teorier – nyskapande eller en fortsättning? Var Trotskijs teorier egentligen så nya, eller bara en fortsättning av en "klassisk" marxism? Frågar sig Le Blanc i denna artikel.

Trotskij på Kuba. Om den historiska Trotskij-konferensen i Havanna i början av maj 2019. Innehåller 3 artiklar, bl a en rapport om själva konferensen, samt författarens egen föreläsning på densamma. Tidigare publicerade i Internationalen.

Rosa Luxemburg och revolutionens aktualitet. Handlar främst om Rosa Luxemburgs syn och förhållningssätt till socialdemokratin.

Teorier om stalinismen. Redogör för två böcker som tar upp olika aspekter av detta problem, i synnerhet frågan om vilken klasskaraktär det stalinistiska Sovjetunionen hade.

USA: Det demokratiska partiet, hotet från fascismen och den socialistiska framtiden. Artikel från den australiensiska vänsterwebbplatsen Links om utvecklingen i USA inför presidentvalet 2020.

Enhetsfrontstaktiken. Le Blanc redogör kortfattat för skillnaderna mellan enhetsfront och folkfront.

Att begripa Rysslands invasion av Ukraina. Le Blanc är en amerikansk socialistisk historiker och aktivist, specialist på den ryska revolutionen. Här analyserar han kriget i Ukraina och diskuterar hur socialister bör förhålla sig till detta.

Ukrainas kamp för frihet: för socialister är det en fråga om solidaritet och självbestämmande. Varför ska vänstern försvara Ukrainas rätt att försvara sig mot Rysslands angrepp, trots att landets regim är nyliberal?

Den permanenta revolutionen granskad på nytt. Recension av Guido/Day: "Witnesses to Permanent Revolution".

Lenin för vår tid. Recension av boken Lenin for Today av John Molyneux.

Ljudinspelning från möte om den Ryska revolutionen. Mötet som hölls i Umeå 6/11 är på engelska. Talare är den amerikanske marxistiske historikern Paul Le Blanc.