Livio Maitan

Texter av den italienske marxisten Livio Maitan

En avgörande fas i den kubanska revolutionen. Artikel från 1971.

Kuba 20 år efter revolutionen. En arbetarstat som fortfarande skiljer sig från alla de andra. Ett slags bokslut över den kubanska revolutionen 1959-1979.

Den revolutionära vägen för Latinamerika, Röda Häften 13/14 1971. Diskussion om vänsterns strategi och taktik i Latinamerika i slutet av 60-talet, i synnerhet gerillataktiken. Innehåller en artikel av L Maitan.

Viktiga frågor för revolutionen i Latinamerika. Replik till Régis Debray. Om Debrays gerillastratgi och kritik av trotskismen.

Argentina under nyperonismen. Artikel från 1973.

Kina efter Mao. Artikelsamling från 1977, bl a med en artikel av L Maitan.

Kina – tre år efter Himmelska fridens torg. Artikel från 1992.