Lukacs

Texter av och om Georg Lukacs

Kommentar till Rosa Luxembugs kritik av ryska revolutionen.

Lenins tankevärld. En riktig klassiker. Första upplagan 1924. Nyutgåva 1967.

Bortom Stalin. Artikel från 1969.

Förnuftets banemän – från Nietzsche till Hitler. Tänkare som Nietzsche, Simmel, Heidegger, Jaspers, Weber m fl bidrog enligt författaren till att bereda vägen för den tyska irrationalismens högsta stadium, Hitler och den tyska nazismen.

Historia och klassmedvetande. En "klassisk" essäsamling. Här med förord av Gunnar Gunnarson.

Bucharins historiska materialism. En kritisk recension av Bucharins till många språk översatta bok "Den materialistiska historieuppfattningen".

Georg Lukács. En essay, av Gunnar Gunnarsson. Om den tysk-ungerske marxistiske filosofens liv och tänkande.

Förtvivlan, förhoppning, försoning. Tre faser I Georg Lukács’ utveckling som intellektuell, av Michael Löwy.

Georg Lukács som marxistisk filosof, av Georg Novack. En kritisk betraktelse över Lukács.

Abrahamovici vs Novack: Debatt om George Lukács marxism.