Wolfgang Leonhard

Texter av och om Wolfgang Leonhard

Revolutionens barn, av Wolfgang Leonhard. Stalinismen sedd inifrån: Ung flykting i 30-talets Sovjet fostras till partifunktionär. Återvänder till det besegrade Tyskland; deltar i uppbygget av DDR fram tills han hoppar av till Jugoslavien.

Sovjet i omvandling 1952-1956. Utdrag ur boken Det nya Sovjet som handlar om slutet av Stalin-epoken och Chrusjtjovs uppstigande till nr 1, en i många avseende omtumlande period.

Det nya Sovjet 1956-1961. Utdrag ur boken Det nya Sovjet. Denna del handlar främst om Chrusjtjov-epoken.

Anmärkningar om Stalin, av Frank Maerten. Om sovjetkännaren Wolfgang Leonhards viktiga bok (på tyska) "Anmerkungen zu Stalin".