Paul Mattick

Texter av den amerikanske marxisten Paul Mattick

Krisen, staten och kapitalet, intervju med Paul Mattick.

Återblick över Rosa Luxemburg. Den tyskfödde rådskommunisten synar Luxemburgs ekonomiska arbeten och uppfattningar om den tyska socialdemokratin och ryska revolutionen.

Marx och Keynes – blandekonomins gränser. Om den kapitalistiska kapitalackumulationen, ekonomiska kriser och statsingripandenas orsaker och gränser under den moderna kapitalismen.