José Carlos Mariátegui

Texter av och om den peruanske marxisten José Carlos Mariátegui

Förord till ”Storm över Anderna”. Mariátegui anses av många vara den viktigaste marxistiska tänkaren i Latinamerika. Här diskuterar han den revolutionära arbetarrörelsen och dess relationer till ursprungsfolken och inkakulturen.

Urfolksfrågan i Latinamerika. Artikel från 1929 där den peruanske marxisten diskuterar urfolksbönderna och jordfrågan i Latinamerika.

Den latinamerikanska socialistiska revolutionen. Utdrag ur text från 1929. Författaren, som av många betraktas som den främste marxisten i Latinamerika, diskuterar karaktären av den kommande revolutionen i Latinamerika.

Antiimperialistisk ståndpunkt. En av Mariáteguis mest kända texter (från 1929).

Om Trotskij. Två artiklar om Trotskij, den andra från 1929, då Trotskij hade blivit förvisad från Sovjet.

Etik och socialism. Artikel från 1930 - ur boken Till marxismens försvar.

José Carlos Mariátegui – Bortglömd peruansk revolutionär, av Guido Hernández. Mariátegui är fortfarande mycket känd i Latinamerika, men hos oss är han ganska okänd, vilket är synd, för han var en skarpsinnig och nydanande marxist.

José Carlos Mariátegui - Latinamerikansk marxistisk pionjär, av Marc Becker. Peruanen Mariátegui analyserade grundligt den latinamerikanska verkligheten.