José Carlos Mariátegui

Texter av den peruanske marxisten José Carlos Mariátegui

Förord till ”Storm över Anderna”. Mariátegui anses av många vara den viktigaste marxistiska tänkaren i Latinamerika. Här diskuterar han den revolutionära arbetarrörelsen och dess relationer till ursprungsfolken och inkakulturen.

Urfolksfrågan i Latinamerika. Artikel från 1929 där den peruanske marxisten diskuterar urfolksbönderna och jordfrågan i Latinamerika.

Den latinamerikanska socialistiska revolutionen. Utdrag ur text från 1929. Författaren, som av många betraktas som den främste marxisten i Latinamerika, diskuterar karaktären av den kommande revolutionen i Latinamerika.

Antiimperialistisk ståndpunkt. En av Mariáteguis mest kända texter (från 1929).