Herbert Marcuse

Texter av och om Herbert Marcuse

Sovjetmarxismen – en kritisk analys. Det amerikanska originalet från 1958, men den svenska översättningen från 1984.

Den endimensionella människan. Studier i det avancerade industrisamhällets ideologi. Marcuse anser att den demokratiska samhällsordningen i den moderna kapitalismen är bedrägligt frihetsdanande, vilket gjort människan "endimensionell".

Människans befrielse. I denna uppsats försöker författaren vidareutveckla en del av de idéer som han tidigare framfört i bl a sina böcker Eros och civilisation och Den endimensionella människan.

Protosocialism och senkapitalism. Marcuse försöker göra en "revolutionsteoretisk syntes" med utgångspunkt från den östtyska marxisten Rudolf Bahros viktiga bok Alternativet.