Lefebvre, Henri

Texter av och om den franske marxisten Henri Lefebvre

Marxismen. Ett försök att kortfattat sammanfatta den marxistiska lärobyggnadens grunder.

Marx’ sociologi. Med introduktion av Per-Olov Zennström. Boken är från 1966, dvs skriven innan majrevolten (1968).

Lenins tänkande. Med en längre introduktion om Lefebvres politiska liv och verk.

Staden som rättighet. Industrialismen hänger intimt samman med stadens framväxt. Men kapitalismen har också - på gott och ont - i allt större utsträckning satt sin prägel på den moderna staden.

Från produktionens rum till rummets produktion, av Sten Gromark. Om den franska forskningsfronten kring samhällsbyggets sociala grundvalar. Handlar främst om den franske marxisten Henri Lefebvres forskning om staden.