Alexander Lozovskij

Texter av Alexander Lozovskij

Amsterdam eller Moskva. Skrift om den internationella fackföreningsrörelsen från 1921.

Fackföreningarna under den proletära revolutionens epok. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen", nr 6 1921.