Roy Medvedev

Texter av den ryske marxisten Roy Medvedev

Bucharins sista år. Likt de flesta andra bolsjeviker som stått i ledningen för Oktoberrevolutionen 1917 slutade Bucharins liv med att han avrättades. Medvedev redogör för hur snaran alltmer drogs åt runt hans hals.

Mordet på Bucharin. Liksom så många andra ledande bolsjeviker blev Nikolaj Bucharin ett offer för den stora terrorn som kulminerade under åren 1937-38: Bucharin dömes till döden vid 3:e Moskvarättegången 1938.

Om försöken att återupprätta Stalin.

Nikita Chrusjtjov. Läsvärd biografi över den kontroversielle sovjetiske kommunistledaren.

Om socialistisk demokrati. Denna bok från 1977 handlar om Sovjetunionen och dess problem.

Oktoberrevolutionen. Rysk socialist (ej kommunist) om ryska revolutionen - skriven 1979 (dvs före Sovjets sammanbrott).

Stalin och stalinismen. Bok från 1981.

Tjugonde partikongressen – Före och efter. Initierad redogörelse för omständigheterna kring Chrusjtjovs "hemliga tal" 1956 och dess konsekvenser.