Mao Zedong

Texter av Mao Zedong

Mao Zedong om motsättningar. 5 Mao-texter om dialektisk materialism.

Rapport om en undersökning av bonderörelsen i Hunan. Maos berömda rapport där han i början av 1927 lägger fram sin syn på de kinesiska böndernas revolutionära potential.

Bekämpa bokdyrkan. Liten skrift från våren 1930, där Mao betonar nödvändigheten av att undersöka de verkliga förhållandena i stället för att utgå från böcker.

Strategiska problem i Kinas revolutionära krig. Denna text skrevs under inbördeskriget i december 1936, dvs efter Långa marschen, men innan kommunisterna och nationalisterna kom överens om att bilda en anti-japansk enhetsfront.

Kinas kommunistiska partis roll i det nationella kriget. Officiell version (från Valda verk) av rapport avgiven vid kinesiska kommunistpartiets sjätte plenarmöte i oktober 1938.

Guomindang har en lysande framtid. Utdrag ur Maos rapport till det kinesiska kommunistpartiets Sjätte centralkommittés sjätte plenarmöte i oktober 1938. Detta avsnitt finns inte med i Valda verk.

Intervju given till en korrespondent för Nya Kinas Dagblad rörande det nya internationella läget. Reviderad version av intervju (från 1939), som publicerades i Maos Valda verk.

Om ny-demokrati. Från januari 1940. Mao redogör för sin syn på den typ av revolution som Kina står inför. Detta vid en tidpunkt då kommunisterna bildade enhetsfront med Chiang-Kai Shek mot japanerna.

Det internationella läget och befrielsekampen i Kina. En version av en intervju (från 1939) som gavs ut på svenska 1941.

Den kinesiska revolutionen och Kinas kommunistiska parti. December 1939. 2:a världskriget har brutit ut, men mellan Sovjet och Nazityskland råder goda relationer. De kinesiska kommunisterna och nationalisterna har upprättat en antijapansk enhetsfront.

Folkets demokratiska diktatur. Text från sommaren 1949 där Mao presenterar principerna för den politik som man tänker föra efter maktövertagandet.

Om de tio viktiga förhållandena. Ett viktigt Mao-tal som hölls våren 1956. En del av de idéer som Mao här framför omsattes i praktiken i "det stora språnget" 2 år senare.

Om det korrekta sättet att behandla motsättningar inom folket. "Ocensurerad" version av berömt Mao-tal från februari 1957.

Politiska skrifter: Tal och brev 1956-71. Samling (icke-officiella) Mao-texter sammanställda och kommenterade av Stuart S Schram.