Maurice Meisner

Texter av Maurice Meisner

Mao Zedong – Ett politiskt och intellektuellt porträtt. Meisner har som uttalat mål att göra en marxistisk analys av Maos tänkande och praktik. Hans väl genomarbetade politiska Mao-biografi är närmast unik i sitt slag.

Maos Kina och efteråt. En marxistisk skildring av Folkrepublikens historia. De här redovisade delarna utgår från Kulturrevolutionen, men handlar främst om utvecklingen efter Maos död fram till millennium-skiftet.