Michael Löwy

Texter av Michael Löwy

Marxism och religion: befrielseteologins utmaning. Ur FI 1/88.

Stalinistisk ideologi och vetenskap. Artikel som analyserar bakgrunden till hur stalinismen använt ideologi och vetenskap för att befästa byråkratins makt. Handlar främst om Lysenkoaffären.

Ernest Mandels revolutionära humanism.

Marxismen och den nationella frågan. Ur FI 2/80.

Från Hegels logik till Finlands-stationen i Petrograd. Ur FI 4/87. Diskuterar om Lenins aprilteser från april 1917.

Benjamins marxism. Om den tyske marxistiske filosofen, litteraturvetaren och konstkritikern Walter Benjamin.

Opium för folket – marxism och religion. Ur Röda Rummet, 3/2005.

Rosa Luxemburg och den nationella frågan.

Romantisk och marxistisk utopi. Den socialistiska utopin, hur förhåller den sig till marxismen?

Marxismen i Trotskijs ”Resultat och framtidsutsikter”. Artikel från 2006.

Brasiliens arbetarparti (PT) & socialismen. De två senaste presidenterna i Brasilien har kommit från PT: från 2003 Lula da Silva och från 2011 landets första kvinnliga president Dilma Rousseff. Denna artikel från 1991 ger en historisk bakgrund.

Marxismen i Latinamerika. Antologi med texter från 1909 fram till 2005. Boken är översatt till flera språk. Har kommit ut i flera upplagor i Latinamerika.

Folkfronten i Latinamerika. Utdrag ur antologin Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar. Innehåller 3 texter.

Che Guevara – en revolutionär humanist. En bok om Ches politiska tänkande.

Marxism, modernism & det nya århundradet. Intervju från 1994.

Förtvivlan, förhoppning, försoning. Tre faser I Georg Lukács’ utveckling som intellektuell.

Den revolutionära romantiken i maj 68. Om de idéer om ett annat bättre samhälle som genomsyrade vänstern i slutet av 1960-talet.

Från Marx och Engels till ekosocialism Marxismens pionjärer var inte alls omedvetna om miljöfrågor - tvärtom! Även om de givetvis inte kunde förutse alla problem.

Ekosocialism – jordens möjlighet? Miljökrisen riskerar hela den mänskliga artens fortlevnad. Radikala förändringar krävs för att komma till rätta med detta. Löwy pläderar för en ekosocialistisk lösning.

Tretton teser om den ekologiska krisen. Allt fler varningsklockor ringer: Medeltemperaturen stiger, extremväder blir allt vanligare, mängder av djur och växter står inför utrotning .... Vad bör göras?

Övergången - om behovet av ekologisk och social planering. Det behövs radikala åtgärder för att råda bot på klimatkrisen och problem som hotar allt liv på jorden. Men detta klarar inte marknadsekonomin, utan det krävs ekonomisk planering.

”De som inte kämpar har redan förlorat.” Enligt ekosocialisten Michael Löwy rör vi oss mot en katastrof som bara kan undvikas genom en revolution som bryter med kapitalismen.

Ekosocialismen: en livsnödvändig syntes. Kapitalismen är inte förenlig med en hållbar framtid och sätter mänsklighetens överlevnad på spel. Ekosocialismen erbjuder ett radikalt alternativ.

11 felaktiga påståenden om klimatet. Löwy bemöter elva vanliga påståenden om klimatet. Tidigare publicerad i Internationalen.