Modzelevski, Karol

Texter av och om den polske marxisten Karol Modzelevski

Brev till polska kommunistpartiet, av Jacek Kuron och Karol Modzelevski. Klassiskt oppositionsdokument från Polen i slutet av 1960-talet.

Polen från arbetarråd till nyliberalism – intervju med Karol Modzelewski. Intervjun gjordes av Przemyslaw Wielgosz 2008. Modzelevski var en konsekvent marxist alltsedan 1960-talet fram till sin död (2019).

Karol Modzelewski 1937–2019, av David Ost. Om den kände oppositionelle polske kommunisten/socialisten, historikern och skriftställaren, som nyligen har avlidit.

Karol Modzelewski – ett liv i broderskapets tjänst, av Jan Malewski. Om den polske revolutionäre socialisten Modzelewskis hågkomster.