George Novack

Texter av den amerikanske marxistiske filosofen George Novack

Individens roll i historien.

Den materialistiska filosofins ursprung. Om de första stegen i den materialistiska världsuppfattningens utveckling, i forntidens Grekland och Rom.

Inledning till Fallet Leo Trotskij. Förord till 1968 års utgåva av den s k Deweykommissionens förhör med Trotskij om anklagelserna mot honom under Moskvarättegångarna.

Leo Trotskijs bidrag till marxismen.

Omvälvningen i Kina – En analys av de stridande krafterna, av Joseph Hansen och George Novack. Artikeln (från januari 1967) handlar om den kinesiska kulturrevolutionen och är en polemik mot de uppfattningar som förts fram av Monthly Review-redaktörerna Leo Huberman och Paul M Sweezy.

Max Shachtman: Ett politiskt porträtt.

Georg Lukács som marxistisk filosof. En kritisk betraktelse över Lukács.

Abrahamovici vs Novack: Debatt om George Lukács marxism.

Marxism och neo-anarkistisk terrorism. Artikel från 1970 som diskuterar terrorism principiellt och utifrån ett amerikanskt perspektiv - terroristiska organisationer fanns i USA (liksom i Europa och Latinamerika) vid denna tid.